Тайлан, мэдээ
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ... [ Дэлгэрэнгүй...]
ЗДҮАХөтөлбөр-2020
ЗДҮАХөтөлбөр-2020... [ Дэлгэрэнгүй...]
Сайдтай байгуулсан гэрээ-2020
Сайдтай байгуулсан гэрээний хэрэгжилт-2020... [ Дэлгэрэнгүй...]
Үндсэн чиглэл-2020
Үндсэн чиглэл-2020... [ Дэлгэрэнгүй...]
Гүйцэтгэлийн тайлан-2020
Аймгийн нийтийн номын сангийн Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний тайлан... [ Дэлгэрэнгүй...]
Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт
Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт... [ Дэлгэрэнгүй...]
Соёлын бодлого
“АЙМГААС 2015-2020 ОНД БАРИМТЛАХ СОЁЛЫН БОДЛОГО”-ЫН ХЭРЭГЖИЛТ /Д.Нацагдоржийн нэрэмжит нийтийн номын сан/ ... [ Дэлгэрэнгүй...]
НБХ ИТХ ИТХТ тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт
НБХ ИТХ ИТХТ тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт... [ Дэлгэрэнгүй...]
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 2018
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 2018... [ Дэлгэрэнгүй...]
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖИЙН БИЕЛЭЛТ БҮТЭН ЖИЛ
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖИЙН БИЕЛЭЛТ БҮТЭН ЖИЛ... [ Дэлгэрэнгүй...]
 1 2 >