Хөрөнгө оруулалт
“Д.Нацагдоржийн нэрэмжит танхим”-ыг цахим танхим болгон өргөжүүллээ
Аймгийн орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2018 оны үндсэн чиглэлд тусгагдсаны дагуу “Д.Нацагдоржийн нэрэмжит танхим”-ыг цахим танхим болгон өргөжүүллээ... [ Дэлгэрэнгүй...]