Хууль, тогтоомж, эрх зүйн баримт
Нэр Хавсралт
1 ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ татах
2 ЗӨӨВРИЙН НОМЫН САНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ЖУРАМ татах
3 Гамшгаас хамгаалах тухай Шинэчилсэн найруулга татах
4 Номын сангийн тухай хууль татах
5 Төрийн албан хаагчийн цалингийн сүлжээ татах
6 Уншлагыг дэмжих журам татах
7 Гамшгаас хамгаалах тухай татах