Зөөврийн номын сангийн үйлчилгээ

Аймгийн нийтийн номын сан нь Зөөврийн номын сангийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, хөдөө орон нутгийн иргэдэд үйлчлэх тоо, чанарыг ахиулахын тулд 10-р сарын байдлаар БОРНУУР, БАЯНДЭЛГЭР, ЭРДЭНЭ, БАЯНЦОГТ, БАЯНЧАНДМАНЬ, БАТСҮМБЭР, ЖАРГАЛАНТ сумын соёлын төвийн  номын санч нартай хамтран 257 иргэнд 404 ном олгож уншуулсан.


Нийтлэгдсэн: 2020-10-27 06:24:53