Албан хаагчдын биеийн жингийн индекс үзүүллээ
  • Аймгийн нийтийн номын сан нь БТСГазартай хамтран байгууллагынхаа албан хаагчдын биеийн жингийн индекс тодорхойлж суурь түвшинг тогтоож гаргасан. Нийт 11 албан хаагчдаас биеийн жингийн индекс авахад хэвийн жинтэй 5, илүүдэл жинтэй 1, таргалалтын 1-р зэрэглэлтэй 5 албан хаагчид байна. Бүслэхийн тойргийн хэмжилт авахад 11 албан хаагчид төвийн таргалалттай үзүүлэлт гарсан. Цаашид улирал бүр биеийн жингийн индексийн хэрэгжилт гарган ажиллахаар болсон.

 


Нийтлэгдсэн: 2021-01-28 04:33:56