Архивын сургалт авлаа

Аймгийн нийтийн номын сан нь  Төв аймгийн Төрийн архивын тасгаас зөвлөгөө авлаа. Зөвлөн туслахаар Төрийн архивын тасгийн дарга Д. Оюунтуяа,архивын цахим сан бүрдүүлэгч  Цэрэндолгор, ХЦС-н бичиг хэргийн ажилтан Анхбаяр, БСУГ-ын архив бичиг хэргийн ажилтан Цэрэндолгор нар Архив албан хэрэг хөтлөлт, Албан хэргийн стандарт, Баримт бичиг үдэх заавар зөвөлгөө өгч ажиласан.


Нийтлэгдсэн: 2021-01-28 04:35:10