Дугуйлангуудын үйл ажиллагаа

Аймгийн нийтийн номын сангийн хүүхдийн уншлагын танхимын дэргэдэх “Гар урлал”- ын дугуйлан хичээллүүлж 20-н хүүхэд хамрагдсан.  Төв аймгийн шатрын холбооны багш Б.Мөнгөнтулга нь шатрын анхан, дунд шатны сургалтыг явуулж нийт 8 хүүхдийг хамруулсан. Мөн Англи хэлний багш М.Ууганцэцэг нь анхан шатны сургалтыг бага ангийн 12-н хүүхдүүдийг хамруулж байна. Нийт 3-н дугуйланд 40-н хүүхдүүд хамрагдаж байна


Нийтлэгдсэн: 2019-04-08 12:19:12