Нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг зохион байгууллаа

Зуунмод сумын Ланс 2-р багт  Нийгмийн бодлогын хэлтсийн харъяа 10 байгууллагын нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг зохион байгууллаа. Нийтийн номын сангийн үйл ажиллагааг 131 иргэдэд танилцуулж гэрээр олгох танхимд 3 хүнд шинээр карт нээн 6 номоор үйлчилсэн. Мөн шинэ номын худалдаагаар 7 ширхэг номны 33000 төгрөгний борлуулалт хийсэн.


Нийтлэгдсэн: 2019-04-30 03:09:55