12 өрхийг “Гэрийн номын сан”-тай болоход нь дэмжлэг үзүүллээ
  • Дэлхийн номын номын өдрийг тохиолдуулан Зуунмод сумын 6-н багийн зорилтот бүлгийн 12 өрхийг сонгож “Гэрийн номын сан”-тай болоход нь дэмжлэг үзүүлэн аймгийн нийтийн номын сангаас өрх бүрт 11 ширхэг номыг олгож үнэ төлбөргүй карт нээж номын сангийн үйл ажиллагаатай танилцууллаа

 


Нийтлэгдсэн: 2019-05-02 01:48:53