Зуны зугаатай уншлага

Аймгийн нийтийн номын сангаас номын сангийн үйлчилгээг иргэдэд сурталчлах, хүртээмжтэй хүргэх, номыг бүтээлчээр унших арга соёлд суралцах, гэр бүлээр нь ном уншуулах зорилгоор Зуунмод сумын 5 багийг хамруулан “Зуны зугаатай уншлага” арга хэмжээг зохион байгуулсан. 5-н багт үйлчилгээг хүргэхэд нийт 403 уншигч хамрагдлаа.


Нийтлэгдсэн: 2019-08-27 03:07:57