27 сумын соёлын төвийн эрхлэгч, номын санчдын сэргалт