“ОХИН ҮРЭЭ ХАЙРЛА” номын үзэсгэлэнг та бүхэндээ толилуулж байна.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FWvD4vKeeG44%3Ffbclid%3DIwAR1g3OI48j3aY8zVqltHCZJpc37szN1aZGUrb57jUpreu7eddjYOwxvIVYo&h=AT37crLODc4fIVZDqqYIZpW13LfwEDQ0hiKffD7o-lJTHiMjKVtEPZ6qb026oKc26D9_ofOvv7ozN_iU6oLmtLl0eh3iTl43SwXsNmZEIAqERBhbqZmAvaO18ceuhoWrrTbyOg

Д.Нацагдоржийн нэрэмжит аймгийн нийтийн номын сангаас “Олон улсын охидын эрхийг хамгаалах өдөр”-ийг тохиолдуулан ‘ОХИН ҮРЭЭ ХАЙРЛА’ номын үзэсгэлэн та бүхэндээ толилуулж байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын Ерөнхий Ассемблей 2012 оноос эхлэн жил бүрийн 10-р сарын 11-ний өдрийг “Олон улсын охидын өдөр” болгон тунхаглажээ.Дэлхийн 193 оронд энэ өдрийг “Олон улсын охидын эрхийг хамгаалах өдөр” болгон тэмдэглэж байгаа юм.

Та сонирхож магадгүй..