ТАНИЛЦУУЛГА

Төв аймгийн нийтийн номын сан нь анх 1944 онд аймгийн клубын дэргэд 300 номтой олон түмэнд ном хэвлэлээр үйлчлэх “Уншлагын танхим” нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. 1990 оноос нэг ээлжиндээ 120 уншигч хүлээн авах, 100-н мянган ном байрлуулах хүчин чадал бүхий 2 давхар зориулалтын байранд шилжин үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Жилд дунджаар 4000 орчим байнгын уншигч 15000 орчим ирэгсдэд 42000 гаруй ном хэвлэл мэдээллийн материал олгож уншуулдаг. Сүүлийн жилүүдэд электрон цахим мэдээллийг иргэдэд хүргэхийн тулд интернэт үйлчилгээг тогтмол ажиллуулж байна. 2005 онд “Хэрэглэгчдийн найдвартай түнш” байгууллага болсон ба 2 жил тутам баталгаажуулан уншигч хэрэглэгчдэдээ хэрэгцээтэй байгаа мэдээллийг хүргэхийн төлөө ажиллаж байна. Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 26 сум 30-н сургууль, 4 МСҮТөвийн номын сангуудад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч мэдлэг боловсролыг нь дээшлүүлэх талаар анхааран ажилладаг. Үйлчлүүлэгчдийнхээ санал хүсэлтийг үндэслэн жилд дунджаар 3.000.000-5.000.000 төгрөгний номыг худалдан авч сан хөмрөгөө баяжуулж уншигч үйлчлүүлэгчиддээ хүргэж байна. Төв аймгийн нийтийн номын сан нь анх 1944 онд аймгийн клубын дэргэд 300 номтой олон түмэнд ном хэвлэлээр үйлчлэх “Уншлагын танхим” нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. 1990 оноос нэг ээлжиндээ 120 уншигч хүлээн авах, 100-н мянган ном байрлуулах хүчин чадал бүхий 2 давхар зориулалтын байранд шилжин үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Жилд дунджаар 4000 орчим байнгын уншигч 15000 орчим ирэгсдэд 42000 гаруй ном хэвлэл мэдээллийн материал олгож уншуулдаг. Сүүлийн жилүүдэд электрон цахим мэдээллийг иргэдэд хүргэхийн тулд интернэт үйлчилгээг тогтмол ажиллуулж байна. 2005 онд “Хэрэглэгчдийн найдвартай түнш” байгууллага болсон ба 2 жил тутам баталгаажуулан уншигч хэрэглэгчдэдээ хэрэгцээтэй байгаа мэдээллийг хүргэхийн төлөө ажиллаж байна. Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 26 сум 30-н сургууль, 4 МСҮТөвийн номын сангуудад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч мэдлэг боловсролыг нь дээшлүүлэх талаар анхааран ажилладаг. Үйлчлүүлэгчдийнхээ санал хүсэлтийг үндэслэн жилд дунджаар 3.000.000-5.000.000 төгрөгний номыг худалдан авч сан хөмрөгөө баяжуулж уншигч үйлчлүүлэгчиддээ хүргэж байна.