ТАНХИМУУД

Аймгийн Нийтийн Номын Сан нь 2020 онд засвар шинэчлэл хийн, шинэ тавилга тоног төхөөрөмжөөр танхимуудаа тохижуулж

  • Насанд хүрэгчдийн уншлагын танхим
  • Гэрээр ном олгох уншлагын танхим
  • Тогтмол хэвлэлийн танхим
  • Цахим мэдээллийн танхим
  • Хүүхдийн уншлагын танхимуудаар үйлчилгээ үзүүлж байна.