ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Аймгийн Нийтийн Номын Сан нь 2020 онд засвар шинэчлэл хийн, шинэ тавилга тоног төхөөрөмжөөр танхимуудаа тохижуулж

  • Насанд хүрэгчдийн уншлагын танхим
  • Гэрээр ном олгох уншлагын танхим
  • Тогтмол хэвлэлийн танхим
  • Цахим мэдээллийн танхим
  • Хүүхдийн уншлагын танхимуудаар үйлчилгээ үзүүлж байна.

ШИНЭЭР УНШИГЧИЙН ҮНЭМЛЭХ НЭЭЛГЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ

– НАСАНД ХҮРЭГЧДИЙН УНШЛАГЫН ТАНХИМ:

* Иргэний үнэмлэх

* Хүчин төгөлдөр ажлын үнэмлэх /ажилтан, албан хаагч/

* Оюутны үнэмлэх /Их, дээд сургуулийн оюутан/

* 3х4 хэмжээтэй цээж зураг 1 хувь /Одоогийн/

* Үнэмлэхний нээлтийн үнэ – 1000 төгрөг

ХҮҮХДИЙН УНШЛАГЫН ТАНХИМ:

* Сурагчийн үнэмлэх

* 3х4 хэмжээтэй цээж зураг 1 хувь /Одоогийн/

* Үнэмлэхний нээлтийн үнэ – 500 төгрөг