Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын албанаас Нийтийн номын санд Төрийн албан хаагчдад зориулсан Хууль тогтоомжийн эмхэтгэл, сурах бичиг, гарын авлага, судалгааны тайлангийн эмхэтгэл нийт 4 төрлийн 110 ном хандивлалаа.

You may also like...