Author: admin

Бааст – Бороо

Бааст – Бороо

Баастын Бороо зохиолыг уншаарай

Ад үзэгдэх зориг

Бидний амьдралын алхам тутамд зүсэн зүйлийн асуудал бэрхшээл тохиолдож байдаг. Гэвч тэдгээр бүхий л бэрхшээлүүд ердөө хүн хоорондын харилцааны асуудлууд байдаг учиртай. Бусдад зөвшөөрөгдөх, үнэлэгдэх гэсэн хүсэл шаардлагаа хангахын төлөө бусдад ад үзэгдчих вий...

Цойлогсод

номын гоо үзэсгэлэн