Аймгийн Соёл, урлагийн салбарын байгууллагууд 2024 оны үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөгөө батлууллаа.

You may also like...