Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг үзэглэлээ.

Төв аймгийн Засаг дарга Д.Мөнхбаатар хэлтэс, агентлаг, харьяа байгууллагын дарга нартай 2022 оны Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг үзэглэлээ.

You may also like...