ИНТЕРНЭТ БОЛОН ЦАХИМ НОМЫН САНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Аймгийн Нийтийн Номын Сан нь 2020 онд засвар шинэчлэл хийн, шинэ тавилга тоног төхөөрөмжөөр танхимаа тохижуулсны нэг нь  “Цахим Мэдээллийн танхим юм”юм.Цахим Мэдээллийн танхим нь

  • Цахим номнууд Уншлага үйлчилгээ
  • Интернетийн үйлчилгээ