Монгол Улсын газраас зудын нөхцөл байдлыг харгалзан улсын хэмжээнд гамшгийн өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнийг зарлан малчдад туслах аянд нэгдэж шиф #МӨНГӨНМОРЬТ суманд байгууллагын албан хаагчид нэг өдрийн цалингаар дэмжлэг үзүүллээ.

You may also like...