Нийгмийн салбарын харьяа агентлаг, байгууллагуудын оны шилдэгүүд тодруулах арга хэмжээнд Нийтийн номын сан нь “НИЙГМИЙН САЛБАРЫН 2023 ОНЫ ОНЦЛОХ АЖИЛ”-аар “Хүүхэд бүр уншигч” арга хэмжээ шалгарлаа.

You may also like...