Нийтийн номын санд ариутгал, халдваргүйтгэл, устгал хийгдлээ.

You may also like...