Төв аймаг байгуулагдсаны түүхтжилийн ойн баярын хүрээнд байгууллагын ахмадууд болон төрийн албанд олон жил ажилласан албан хаагчдадаа урилга, ойн медалийг гардуулан өглөө. 2023.07.25

You may also like...