Төв аймгийн Зуумод сумын Ерөнхий боловсролын 4-р сургуулийн сурагчид номын сайн нөхөр “Өглөөний уншлага” аянд нэгдэж байна.

You may also like...