Төв аймгийн Онцгой байдлын газартай хамтран “Гал түймэр унтраах тархалтын дадлага” сургалт хийгдэж галын аюулаас хэрхэн урьдчилан сэргийлэх талаар судалгаа авч гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийг хэрхэн ажиллуулах, болзошгүй гал түймэр, гамшиг ослын үед ямар дэс дараалалаар ажиллах зааварчилгаа авлаа.

You may also like...