Төв аймгийн Политехникийн коллежийн тогоочийн А, Б бүлэг Гагнуурын ангийн нийт 31 сурагчид Нийтийн номын сангаар “Өртөөлчилсөн аялал” хийлээ.

You may also like...