Төв аймгийн түүхт 100 жилийн ойг угтан “Бүх нийтийн их цэвэрлэгээ” хийх төлөвлөгөөний хүрээнд Эхний удаагийн нийтийн их цэвэрлэгээг 2023 оны 06-р сарын 13-ны өдрийн 14 цагт тогтоосон байршлын дагуу “4-н замын уулзвараас эхлэн 5-р сургууль хүртэлх замын 2 талаар” их цэвэрлэгээг нийтийн номын сангийн хамт олон хийж гүйцэтгэлээ.

You may also like...