“ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛ БА ТЭГШ ХҮРТЭЭМЖ” чуулга уулзалтыг цахим, танхим хослуулан цахимаар 238 иргэн, танхимаар 76 иргэн оролцон нийтийн номын сангийн “Хүүхдийн уншлагын танхим”-с шинэ номын танилцуулга , хүүхдүүдийн бүтээлийн үзэсгэлэнг дэлгэн гаргаж, Тусгай хэрэгцээт зорилот бүлгийн хүүхдүүдэд уншигчийн картыг үнэгүй нээж уншигчдад үйлчилгээг хүргэлээ.

You may also like...