“ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИ, ИННОВАЦИЙГ ОРОН НУТАГТ НУТАГШУУЛЪЯ” аяны хүрээнд Монголчуудын угийн бичгийн академи, Төв аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газар, Шинжлэх Ухаан, Технологийн Сан, аймгийн Нийтийн номын сан хамтран зохион байгуулж буй “МОНГОЛЧУУДЫН УГИЙН БИЧИГ” СУРГАЛТ Нийтийн номын сан дээр зохион байгуулагдаж байна.

You may also like...