📌Нийтийн номын сангаас боловсролын хөтөлбөрийн хүрээнд ЛҮН, ЭРДЭНЭСАНТ сумдад сургууль, соёлын төвийн номын санчдад номын сангийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, орон нутгийн иргэдэд үйлчлэх чанарыг ахиулах, мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор✅Арга зүйн зөвлөгөө /4 иргэн/✅Интернэт цахим үйлчилгээг сайжруулах / 6 иргэн/✅Кино өдөр / 150 хүүхдүүд /✅Зөөврийн номын үйлчилгээ / 137 иргэн /✅Шинэ номын худалдааг /126 иргэн /тус тус иргэд, уншигчдад үйлчилгээг амжилттай явууллаа.

You may also like...