KOICA-гийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газарт

Нийтийн номын сангаас KOICA-гийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газарт иргэдэд танхим, цахимаар үйлчилгээ хүргэх, соёл олон нийтийн ажлуудад сайн дурын ажилтан урих хүсэлт гаргасан. Үүний дагуу Сайн дурын хөтөлбөрийн зохицуулагч Ом Инхэ, Со Жү Ри, Б.Ууганзаяа, Л.Лхагвасүрэн нар номын сангийн зорилго болон үйл ажиллагаатай танилцаж санал хүсэлтээ солилцлоо.

You may also like...