Байгууллагынхаа нийтийн эзэмшил зам талбайн цас мөсийг цэвэрлэлээ.

2023 оны 02-р сарын 10-ны өдөр.

You may also like...