“Бүх нийтийн их цэвэрлэгээ”

Д.Нацагдоржийн нэрэмжит Нийтийн номын сангийн хамт олон Төв аймгийн Зуунмод хотын захирагчийн 2023 оны 02 сарын 08-ны өдрийн Дугаар/01 албан даалгаварыг хэрэгжүүлэн “Бүх нийтийн их цэвэрлэгээ”-г 2023.02.15-ны өдөр 11.00-13.00 цагийн хооронд Манзуширын өргөө хорооллоос Стадионы зүүн болон авто замын зүүн талбайн хаалга хүртэл мөн байгууллагынхаа нийтийн эзэмшлийн хогийг цэвэрлэн “Хот тохижуулах газар”-ын утсанд дуудлага өгөн ачууллаа.

You may also like...