Сэргэлэн суманд зохион байгуулагдсан “Соёлын сэргэлт”-2023 арга хэмжээнд оролцлоо.Аяны хүрээнд 📖”Шинэ номын худалдаа”,📖”Зөөврийн номын үйлчилгээ”,🗞”Бүтээлийн үзэсгэлэн”,💈”Чихэртэй уншлага”зэрэг үйлчилгээг нийт 38 хүүхэд , 45 иргэнд хүрч үйлчилсэн ба байгууллагын танилцуулгыг иргэдэд тараалаа.

You may also like...