ЦАХИМ ТАНХИМ

Пёнтэк хотын Гадаад Харилцаа хариуцсан мэргэжилтэнүүд ирж Пёнтэк хотын мэдээллийн самбараар Цахим Танхим-ын өрөөг тохижуулж, ийтийн номын сангийн даргатай цаашдын хамтын ажиллагааны талаар ярилцлага өрнүүллээ.

You may also like...