Үлгэрийн баатрууд эргэж ирсэн нь

”Үлгэрийн баатрууд эргэж ирсэн нь”Маск Парад дүрийн тоглолтыг Зуунмод сумын төрийн байгууллага болон ЕБС-ын сургуулийн ахлах, дунд ангийн сурагчдын дунд амжилттай болж өнгөрлөө.Албан байгууллагаас Тэргүүн байранд 5-р сургууль, Дэд байранд Хүмүүн цогцолбор цэцэрлэг, Гутгаар байранд Дэгдээхэй цэцэрлэгийн хамт олон ЕБС-ийн сурагчидаас Тэргүүн байранд ХЦАС-ийн 11Ё анги, Дэд байранд 5-р сургууль, Гутгаар байранд Хүмүүн Б дотуур байрны сурагчид тус тус шалгарсан.

You may also like...