Үндэсний стандартыг батлах, бүртгэх түүний албан ёсны эхийг хадгалах, олон нийтэд мэдээллэх түгээх чин үүргийнхээ хүрээнд стандарт, техникийн зохицуулалтын талаарх олон нийтийн мэдлэг, нэмэгдүүлэх хэрэгжилтийг бүх салбарт хангуулах зорилгоор “ЮМАНД ХЭМЖЭЭ БИЙ” үндэсний хэмжээний нөлөөллийн аянд Нийтийн номын сангийн хамт олон нэгдэж байна

You may also like...